Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája
3300 Eger Kodály Z. út 1.
06-30-427-8567
kodalyovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Óvodánk 1966-ban épült. 1989-ben a tetőszerkezet felújítása történt meg. 2011-ben az önkormányzati támogatással, multifunkcionális szobával bővült intézményünk, melynek átadására 2012-ben került sor.
Óvodánk Eger város központjához közel, ideális helyen található, itt folyik az Eger-patak, közel az Érsekkert, a strand bejárata, a stadion és sportcsarnok. Pár perc alatt megközelíthető a Bitskey Aladár Uszoda, a vasút, a belváros, a Vár. Az óvoda környékét régi és új építésű lakótelepi házak veszik körül.
Csoportjaink száma három, melyekbe közel azonos korú gyermekek járnak, kihasználtsága minden évben 100% fölött van.
Intézményünkben hat óvodapedagógus dolgozik, egy pedagógiai asszisztens, három dajka és egy konyhai kisegítő alkalmazott segíti munkánkat. Az óvodapedagógusok közül hárman szakvizsgával és ebből ketten mentorpedagógusi végzettséggel is rendelkeznek.
Az óvoda belső felépítése ideális, csoportszobáink tágasak, napfényesek, hangulatosan díszítettek, berendezettek. Gyermekeink jól érzik magukat a családias hangulatú környezetben.
A multifunkcionális szoba kialakításával az óvodánk belső tere tágasabb lett, így különböző rendezvények szervezésére lehetőségeink is bővültek. A multifunkcionális szoba mellé egy fedett színt is építettek, külső WC, tároló helységgel.
Udvarunk tágas, jól felszerelt, zöldterülettel és fából készült mozgásfejlesztő játékokkal ellátott. Folyamatosan virágokkal, fákkal díszítjük, kis veteményeskertünket a gyermekekkel együtt gondozzuk. Öreg diófánk nemcsak árnyékot nyújt a nagy melegben, hanem az évszakok változásait is megfigyelhetjük, nyomon követhetjük fejlődését a dió hullásáig.
A szabad levegőn való mozgáshoz futóbiciklik, rollerek, labdák, lépegetők, különböző játék eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.
A filagória lehetőséget nyújt a szabadban történő kézműves és egyéb tevékenységek szervezésére. A homokozó árnyékolásával a gyermekeink védelmét segítjük elő az erős napsugárzástól.
Óvodánk a Belvárosi Óvodák Pedagógiai Programja szerint végzi nevelő munkáját. Egyéni arculatunk kialakulásában a családias légkör, a felmenő rendszer és az azonos életkorú csoportok játszanak nagy szerepet.
A gyermekek hamar elsajátítják a szokás és szabályrendszereket, nem okoz számukra nehézséget a környezetváltozás. Minél idősebbek, annál nagyobb csoportba költöznek. A játékba szervezett komplex tevékenység és a mikro csoportos tevékenységi forma a pedagógusok számára nem okoz nehézséget, hiszen mindig ilyen formában tevékenykedtettük gyermekeinket.
Célunk az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés, a testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, mely segítségével elősegítjük, megelőzzük a rejtett tanulási zavarok kialakulását.
Kiemelten kezeljük gyermekeink életkori sajátosságainak megfelelő mozgásfejlesztését.
Ezt napirendünkbe építve több területen valósítjuk meg. A szabad játék közben történő mindennapos mozgásban, illetve heti egy alkalommal kötött mozgásformáknál. Jó idő esetén, az udvaron biztosítjuk a szabad levegőn való mindennapos mozgást, rossz idő beálltával a multifunkciós szobában.
Gyermekeink mozgáskedvének fenntartását, a mozgás megszerettetését segítjük óvodánk hagyományai közé tartozó Belvárosi szintű Sportvetélkedő megszervezésével.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a vetélkedő vidám, hangulatos, örömteli legyen a gyermekek számára. A mozgásanyag összeállításánál figyelembe vesszük az iskolába készülő gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét. Az elmúlt évben egy vándorkupával ajándékoztuk meg a legeredményesebb csapatot, amit egy évig tarthat magánál a megjutalmazott óvoda.
Hit-és vallásoktatás biztosítása továbbra is célunk a délutáni órákban. A Krisna tudatú hívő családok vallási hovatartozását tiszteletben tartjuk, elfogadjuk vegetáriánus étkezésüket és segítjük ennek megvalósulását. Ezzel párhuzamosan ők is elfogadják keresztény vallású hagyományainkat, ünnepeinket és szívesen részt is vesznek ezeken.
Nevelési időn kívül szervezett egyéb foglalkozásokat vehetnek igénybe a szülők, amely előzetes felmérés alapján történik, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait és életkorát. Részt vehetnek úszásoktatáson, játékos gyermektornán, néptáncon, játékos focin a Bozsik Program keretében.
Óvodánk sajátosságaként kiemelkedő feladatnak tekintjük a gyermekek környezetvédelmi szemléletének formálását. Az óvodai élet és az ott átélt tapasztalatok jó példát adhatnak a gyerekeknek és rajtuk keresztül szüleiknek is egy környezetbarát életvitel kialakításához. A környezetvédelmi nevelés éves vázát képezik a „Jeles zöld” napok. Állatok Világnapja (október 4.), Víz Világnapja (március 22.), Föld Napja (április 22.), Madarak, Fák Napja (május 10.)
Több éves hagyományunk közé tartozik ezek megünneplése. Az ünnepekre való készülődés során az izgalom, öröm, összetartozás, közös cselekvés élményének átélésére mindenkinek szüksége van. Továbbá feladatunk az is, hogy gyermekeinket úgy neveljük, hogy „eszükkel értsék, szívükkel érezzék” ennek fontosságát. A 3-7 éves gyermekek által felfogható, érzelmileg megérintő jeles napokat közelebb vigyük a gyermekekhez.
A Föld élőlényeinek, az állatok, tiszteletére, megbecsülésére, szeretetére, gondozására, ember és állat közötti kapcsolatra való nevelés a célunk. Ehhez kapcsolódóan szervezünk állatkerti kirándulást, kis állatsimogatót, Dr. Mancs terápiás kutyák látogatását. Adományokat gyűjtünk a menhelyen élő állatok életkörülményeinek javítására.
A víz az egyik legfontosabb éltetőelem a Földön. Feladatunk ennek tudatosítása a gyermekekben, a takarékoskodásra nevelés. Az ünnephez kapcsolódóan szervezünk kirándulásokat, sétákat a víz élővilágának megismerésére, megfigyelésére, játékos vetélkedőt a gyermekeink számára.
A Föld fogalmát kettős értelemben is meg lehet ismertetni a gyermekekkel. Magát a Föld bolygót, ahol az élőlények élnek, amely a világegyetem része, illetve azt a földet, amely a táplálék egy részét adja, amelyet megművelünk és közvetlenül tapasztalás útján megismerhetünk. Föld napi kirándulást, túrázást szervezünk városunk közeli környezetében (Síkfőkút, Felsőtárkány).
Madarak és Fák Napja a tavasz legszebb ünnepe. A fák kizöldülnek és virágba borulnak, a régen látott madaraink végre hazatérnek. Ebből az alkalomból a szülők támogatásával végezzük óvodánk virágosítását.
A Belvárosi Óvodák programjai mellett részt veszünk az Érsekkert adta lehetőségeket kihasználva városi rendezvényeken. / pl.: Erdészeti nap, Városi Föld napja /
A gyerekek játékkultúrájára eddig is nagy gondot fordítottunk. Törekszünk, hogy minden csoportban a gyermekek életkorának megfelelő eszközökkel játszanak. A kiscsoportban főleg a nagymozgások fejlesztésére törekszünk a játékválasztásnál, a nagyobb csoportokban dominálnak a logikai játékok, társas,-és szerepjátékok széles skálájának elterjedése. Sok jó minőségű játékot vásároltunk eszközbeszerzésből, pályázatokból és szülői támogatásból.
Az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógusi, kisgyermeknevelői képzésébe is bekapcsolódtunk. Megismerkedhetnek a hallgatók az óvodai élet mindennapjaival, napirendjével, szokás,- és szabályrendszerével. Megfigyelhetik, hogy a különböző tevékenységi körök hogyan ágyazódnak be a játékba, hogyan valósulnak meg a különböző kezdeményezések során. A módszereket, eszközöket, hogyan alkalmazzuk játékosság érdekében.

Hagyományaink közé tartozik a családokkal való kapcsolattartás.

● Családlátogatás óvodába lépés előtt
● Ismerkedési délután szervezése augusztus hónapban
● Anyás beszoktatás egyéni igényeknek megfelelően
● Közös programok szervezése: Adventi, Húsvéti játszóház, Családi délután, Családi kirándulás, Beszélgető kör, stb.
● Napi kapcsolattartás, beszélgetések
● Fogadóórák megtartása félévente
● Nyílt napok tartása
Jótékonysági családi délutánunk négy éve tartalmas szórakozási lehetőséget biztosít a családok számára. Játékos vetélkedők, gyermekműsorok, tombola színesíti a családok szórakozását, erősíti a szülőkkel való kapcsolattartásunkat. Megvalósulása a szülők támogatásával és közreműködésével jön létre. Az itt befolyt összeget gyermekeink körülményeinek, játéklehetőségeinek fejlesztésére fordítjuk minden esetben.

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)