Egri Kertvárosi Óvoda
Ney Ferenc Tagóvodája
3300 Eger Ifjúság út 7-9.
06-36-419-199, 30/563-5509
neyferencovi@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

Küldetési nyilatkozatunk:
„Életre nevelünk, személyes példamutatásunkkal tevékenykedtetünk, s közben a tág világot ismertetjük, melyben fontos számunkra az egyén, a lelki egészség, a derű, a játék, a bizalom.”


Intézményünk a város déli részén, Lajosvárosban található, kertvárosi övezetben. A forgalomtól elzárt részen helyezkedik el, ugyanakkor jól megközelíthető autóval és gyalogosan egyaránt. Egy épületben működünk a Dobó Katica Bölcsődével, annak főzőkonyhájával és a Városi Logopédiai Intézettel.
Óvodánkban 3 vegyes életkorú gyermekcsoport működik. Férőhelyeink száma 64 fő. A csoportonkénti gyermeklétszám 20-22 fő. A szobák bútorzata jól felszerelt, a gyermekek életkori adottságainak megfelelőek. A csoportokhoz egy-egy öltöző és gyermekmosdó tartozik. Tornaszobánkban a mozgás megszerettetése, a gyermekek mozgásigényének kielégítése mindennapos a téli időszakban. A jó idő beköszöntével ezt az udvaron és műfüves sportpályánkon valósítjuk meg a szabad levegőn. Udvarunk tágas, a nyári melegben is alkalmas a kinti tartózkodásra az árnyat adó fák alatt. Nagyméretű, fedett taraszunkon esős, borús idő esetén is tudunk szabad levegőn tartózkodni.
Kis létszámú közösség lévén, óvodánkba lépve a családias légkört messzemenőkig tudjuk biztosítani. Nevelőtestületünk minden tagja számára a gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott testi, lelki fejlődése, egészségük védelme mindenekfelett áll. A gyermekközpontúság, a másság elfogadása, a gyermekek önzetlen szeretete hatja át óvodánkat. Minden alkalmazott személyes példájával segíti a gyermekeket, a helyes magatartási formák elsajátításában. A gyermekek különösen érzékenyek ebben az életkorban, mindent lemásolnak, amit látnak, hallanak, ezért fontos a pozitív minta nyújtása számukra.
Óvodánk gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, az élményszerzésről, különös tekintettel a mást nem helyettesíthető játékról.
Számunkra minden gyermek egy kihívás, akit megismerni, óvni, fejleszteni kell, sok türelemmel, megértéssel, és szeretettel. Nevelési elveink megvalósításában szorosan együttműködünk a legközvetlenebb nevelési partnerünkkel a családdal.
Az egyéni bánásmód elvét alkalmazva csökkentjük az esetleges hátrányokat, nem adunk helyet semmiféle előítéletnek, minden gyermek fejlődését saját személyiségéhez viszonyítva értékeljük. A gyermekek jogait, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.
A már kialakult hagyományainkat ápoljuk, gazdagítjuk, ezzel őrizzük értékeinket, melyek átörökítése intézményes keretek között is fontos erkölcsi feladat.

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési programot adoptáltuk, ennek megfelelően dolgozunk és tervezzük mindennapjainkat. Óvodai életünket a megismerések komplexitása, gyakorlatiassága és az élményszerű, többoldalú tapasztalatszerzés jellemzik. Ezért is kirándulunk, sétálunk gyakran. A kísérletezések alkalmaival biztosítjuk a közvetlen tapasztalatszerzést. A napirend mind a három csoportban a gyermeki tevékenységre, az önállóságra, döntési helyzetekre és sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. A gyermekek személyiségének kibontakoztatása az egyéni, életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével valósul meg.
A játékos tanulás, a komplex tevékenységek rendszere egyéni, csoportos, mikro csoportos formában valósulnak meg. Alkalmazzuk a projektpedagógia elemeit, mely során a gyermekeket már az ötletelés, a tervezés fázisaiba is bevonjuk egy-egy témánál. A projektzárásoknál pedig a szülők is bevonásra kerülnek.
Napjaink technikai változásai, a digitális eszközök mindennapokban való jelentléte kapcsán fontosnak tarjuk a digitális eszközök helyes, szabályok mentén történő alkalmazását. ”Okosan az okos eszközökkel” programunk neve is jól érzékelteti ezt. A BeeBot robotméhecske alkalmazása során a téri irányok, a logikus gondolkodás, a számolási képességek fejlesztése kerülnek előtérbe. Továbbá a programozás alapjaival is ismerkedhetnek a gyermekek. A csoportok I-padjei lehetőséget adnak olyan ismeretterjesztő tartalmak megtekintésére melyek által a gyermekek tudása bővül.

Programjaink, hagyományaink:
• OVI - ÖKO Party /szülőkkel közös projekt/
• Mikulás várás - Adventi vásár és kézműves délután /szülőkkel közös projekt/
• Jótékonysági bál /szülőkkel, alapítvánnyal, város vezetőivel közös rendezvény/
• Egészségdélután /szülőkkel közös projekt/
• Farsangi mulatság
• „Nyitnikék” dalos találkozó /tehetséggondozás városi szinten/
• Édesanyák köszöntése
• Gyermeknap
• Ovi Foci bemutató
• Nagyok búcsúzása
• Kirándulás
• Erdei tábor

Egyéb programok a nevelési év folyamán:
- séták, rövid kirándulások évszaknak megfelelően
- Gárdonyi Géza Színházi látogatások
- Harlekin Bábszínház látogatások
- Várfoglalkozásokon történő részvétel
- Egri Kulturális és Művészeti Központ tevékenységein történő részvétel
- Bozsik Programban való részvétel - Ovi foci


„A gyerekek is sokféle természetűek, s mindnyájával nem lehet egyképpen bánni. Ami egyikre hatással van, a másikon nem fog. És az óvónak a legnagyobb ügyessége éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal és körülmény szerint a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközt.”
/ Ney Ferenc /


Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2022 (c)