Egri Kertvárosi Óvoda
Epreskert utcai Tagóvodája
3300 Eger Epreskert út 3/A.
06-36-411-934, 30/563-5514
epresovi@freemail.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon...”
(Salamon király példabeszédei 22.6.)

Nevelőtestületünk a gyermekközpontú, szeretetteljes, "fészek meleg" óvodai légkört biztosító nevelői attitűdöt vallja. A gyermek (és a felnőtt) közösségek legfőbb ismerévnek tartjuk az autonóm személyiségek tolerancián alapuló együttműködésében az alapvető gyermeki és emberi jogok érvényesítését, s így egyéniségeket és nem "tömeget" nevelünk. Nevelőmunkánk zsinórmértéke a példaadás. Meggyőződéssel hiszünk a modellkövető tanulás, s az ennek elsődleges színteréül választott játék kiváló nevelőerejében. Tudjuk, hogy kvalifikált óvodai nevelőmunkát csakis a szülői házzal való bensőséges, bizalmon alapuló mindennapi kapcsolat eredményez, ezért a "nyitott óvoda" hívei vagyunk.
Valljuk, hogy feladatunk népi kulturális örökségünk ápolása, (elsőrendűen régiónk hagyományai) és a következő generációra való áthagyományozása oly módon, hogy a népi rítusrendszerből azokat ismertetjük meg a kisgyermekekkel, amelyeket megérthetnek, és lelkivilágukhoz közel állónak tartunk.

Óvodánk pedagógiai klímájára jellemző, hogy a gyermekeket elfogadó, szeretetteljes, megerősítő légkör veszi körül. Az itt dolgozók közösen megfogalmazott és elfogadott, általános érvényű szabályzók betartásával olyan belső szokásrendszert alakítottak ki, mely derűt, összhangot, biztonságot árasztanak. Innovatív, lelkes nevelőtestületünk jellemzője az igényesség, önzetlenség és kollegialitás.

Tárgyi feltételeink:
Intézményünk Eger város egyik legszebb részén, a Hajdú hegy lábánál, távol a város zajától, zöldövezetben helyezkedik el. 1970-ben épült, majd 2004-ben új külsőt kapott, teljes körűen felújították, átépítették, melynek eredményeként jelenleg két szinten 7 vegyes életkorú csoporttal működik.
Óvodánk épületébe és csoportjainkba lépve, a hozzánk látogatók véleménye alapján visszatükröződik a természetes anyagokhoz, színekhez való vonzódás, az igényesség, a kreativitás, az esztétikum.
Tágas, világos, ízlésesen berendezett csoportszobáinkban - mindegyikben van galéria -, a gyermekeknek esztétikus, biztonságos, otthonos környezetet biztosítunk.

Rendelkezünk felújított tornaszobával, fejlesztő szobával.
2019 szeptemberében az egri Rotary Club támogatásának köszönhetően kialakításra került a városi szinten is egyedülálló sószobánk.
Itt a mindennapokban, heti két alkalommal, minden gyermeknek a gyermekjóga és relaxációs gyakorlatok segítségével nem csak testi, hanem lelki egészségének megőrzését segítjük elő.
Bár nincs főzőkonyhánk, szintenként 1-1 korszerűen felszerelt, a HACCP előírásainak megfelelő tálaló konyha található.

A gyermekek számára ideális játszóhely az udvar, ahol árnyat adó fák, füves sík és dombos terep, sok-sok zöld növény, az uniós szabványnak megfelelő, művészi kivitelezésű és jó minőségű fajátékok szolgálják a gyermekek egészséges és biztonságos fejlődését. Folyamatosan törekszünk az udvari játék és mozgás eszközök bővítésére. 2022 őszén elkészült a mezítlábas ösvény, mely által a láb kisizmai erősödnek, fejlődik a koordináció és az egyensúly is, megelőzhető és korrigálható a lúdtalp.

Sajátos arculatunk:
Kerek Világ Néphagyományőrző Óvodai Nevelési Programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítettük el. Támaszkodtunk a magyar óvodapedagógia nemzetközi tekintélyt szerzett tradícióira, de az általunk értékesnek tartott európai kultúrák gyakorlatától sem zárkóztunk el.
Rendelkezünk programunk megvalósításához nélkülözhetetlenül szükséges, innovációra képes és kész, felsőfokú végzettségű, kvalifikált munkát végző óvodapedagógusokkal és szakképzett dajkákkal. Nevelőtestületünkből több óvodapedagógusnak van szakvizsgája, (egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája, mentorpedagógus az iskolás kor előtti nevelés és gondozás intézményeiben, mérés-értékelés területen). Több óvodapedagógusnak van olyan speciális végzettsége, mely sajátos arculatunkhoz illeszkedik, munkánk színvonalát emeli (Így tedd rá és Lippogó néptánc módszer, továbbképzés)
Az iskolába készülő gyermekek részére külön mozgás lehetőséget biztosítunk, amelyek a vegyes csoportból adódó esetleges hátrányát kompenzálja. Szívesen vesznek részt a labdajátékokban, a sor és csapatversenyekben, a páros és kooperatív feladatokban.
A Néptánc oktatás kiemelkedő szintű az óvodánkban. Az „Így tedd rá” néptánc módszerrel dolgozó kollégáink célja, a népi gyermekjátékokkal való ismerkedés, az esztétikai mozgás kialakítása, megszerettetése.
Óvodánk imázsát, sajátos arculatát az évszázadok alatt kikristályosodott európai - és elsősorban magyar - minták szerinti erkölcsi értékek közvetítése jellemzi.
Óvodánkban népi kultúrán alapuló óvodai nevelés folyik. Olyan viselkedésmintákat közvetítünk, amely e régióban élő emberek életét jellemezte, mentalitását tükrözte, amelyek követésével egyaránt garantált a gyermekek testi, lelki egészsége, harmonikus fejlődése. A néphagyományokat, mindenekelőtt a palóc felvidék hagyományait építettük be az óvodai élet mindennapjaiba, amelyek igazodnak a gyermekek életkori, fejlődési sajátosságaihoz, és mindennapi életüket gazdagítják. A népi szokásjátékok lettek óvodai nevelésünk elsődleges eszközei. Ezen nevelési koncepcióval állandó, örömteli játékra van lehetősége minden kisgyermeknek.
A felvidék-palócvidék rítusjátékainak összegyűjtésével és az évkörnek megfelelő ritmusban való alkalmazásával, az ünnepek dramatikus játékai maradandó, örömteli élményt adnak a gyermekeknek.

Az évkör kronológiai rendje szerinti jeles napok, ünnepek:
Mihály napi vásár
A gyermekekkel együtt, törekszünk természetes anyagokból készíteni a vásári portékáinkat. A vásár előtt fatallérokat árulunk, a vásárban már ezzel történik az alkudozás és fizetés. A vásárt vásári kiáltókkal, és a „kisbíró” beköszöntésével nyitjuk meg. Az eseményt népzenével, vásári bábelőadással és a népi kismesterségek képviselőinek aktív jelenlétével tesszük színesebbé.
Szüreti időszak
Megismertetjük a gyermekekkel a szüret hagyományait, aktív résztvevői a szüretelés és feldolgozás folyamatának. A szüreti időszakot a szüreti felvonulás és bál zárja.
Márton nap
Ezen a délutánon a szülők mécseseket készítenek a gyermekekkel közösen. Ha elkészültek a művek, a csoportban meggyújtjuk a mécseseket, dalolunk, Szent Márton legendáját dolgozzuk fel árnyjáték, dramatizálás útján. Besötétedés után minden csoport kivonul az udvarra, ahol máglyát gyújtunk és a mécsessel a kézben, dalolva körbesétáljuk az udvart.
Betlehemezés, Advent
Az eredeti felnémeti gyűjtésű Betlehemes dramatikus játékot nem csak a csoportokban adjuk elő, de a családok otthonaiban és az idősek Napközijében is eljátszák a gyermekek.
Karácsonyi csodavárás
A délelőtt folyamán minden gyermek a saját csoportjában, óvodapedagógusaival tevékenykedik, szeretet játékokat játszanak. Ezt követően pedig olyan eseményt szervezünk a szülők, a gyermekeik és a vendégeink számára, ahol a kézműves kuckók által nyújtott tevékenységeken keresztül együtt érezhetik át az adventi időszak lélekmelengető hangulatát. Természetes anyagok felhasználásával készíthetnek karácsonyfadíszeket, kopogtatókat és díszíthettek mézeskalácsot. Mesekuckónkban adventi, karácsonyi meséket hallgathatnak az érdeklődők.
Kialakítunk egy olyan „teaházat”, ahol a fények, illatok és zene harmóniájában, egy finom tea és mézeskalács mellett picit megpihenhetnek és beszélgethetnek a szülők és gyermekeik. A nap zárásaként az udvaron közös énekléssel, „bölcsőcske” gyermeki körjátékkal az óvoda dolgozói, szülők és gyermekek közösen élhetik át a karácsonyi csodavárás hangulatát.

Népi Gyermeklakodalmas
A gyermekek minden csoportban lakodalmas dramatikus játékot adnak elő. Minden csoportban van menyasszony, vőlegény, búsanya, búsapa, örömanya, örömapa és vőfély. Élő népzenére, táncházban mulathatnak a gyermekek, és lakodalmas ebéddel záródik a program.
Farsangolás
A farsangi időszakban a néphagyományokat ápolva, állatalakoskodó játékokat játszunk, jelmezekbe öltözünk és farsangi bállal zárunk.
Kiszeégetés- Zöldágjárás
A néphagyományok szokásain alapuló ünnep, melynek során elűzzük a telet és köszöntjük a tavaszt.
Húsvéti időszak
Húsvéti munkadélután. Ezen az eseményen a gyerekek és szüleik együtt készítik el a húsvét jelképeit. Igyekszünk hagyományos technikák átörökítésével elkészíteni a tojásokat a locsolkodóknak, így pl.: berzselés, írókázás technikájának alkalmazásával.
Májusfaállítás
Május 1-én az óvodánk kisfiúi májusfát állítanak a kislányoknak, melyet színes szalagokkal díszítenek fel.
Anyák napja
Az Édesanyák és gyermekeik számára ezt a napot olyan tartalommal töltjük meg az együttes tevékenységek, ölbeni játékok segítségével, mely érzelmi kötődés erősítését, kifejezését támogatja, így varázsolva különlegessé ezt a napot.
Pünkösdi királyválasztás, Pünkösdölés
Minden évben, óvodai és körzet szinten is pünkösdi királyt választunk, melynek során az iskolába készülő fiúk bátorságukról, gyorsaságukról és ügyességükről tesznek tanúbizonyságot, játékos népi „próbák” teljesítése során.
Iskolába készülők búcsúztatása
Évek óta hagyomány az iskolába készülő gyermekek számára szervezett újszerű program megvalósítása. Ennek keretében nemcsak csodás és érdekes programokkal tűzdelt délutánon vehetnek részt, de az óvodában eltöltött éjszaka is felejthetetlen élménnyé válik. A másnap délelőtti búcsúztató során pedig az óvoda dolgozói, az óvodapedagógusok olyan műsorral ajándékozzák meg őket, mely érzelmi útravalóul szolgál az iskolakezdéshez.

Egyéb programok:
- Erdei tábor
Júniusban erdei tábort szervezünk a program iránt érdeklődő gyermekeknek. Egy hetet szoktunk a rejteki erdészházban tölteni, ez alatt gazdag programokkal tesszük hangulatossá a tábort. Megismerkedünk az erdei növényekkel, állatokkal, a közeli Lillafüredre kirándulunk, túrázunk az erdőben. Program még a táncház, az éjszakai túra, a bátorság próba is.
- Kirándulások
Rövid, csoportos évszak kirándulások és évente egy alkalommal, egy hosszabb, vonattal történő kirándulás.
- Bábszínház
Bérletes és alkalmankénti bábelőadások megtekintése több bábtársulat előadásában.
- Városunk nevezetességeinek megtekintése
A visszajelzések alapján a „volt óvodásaink” egész életre szóló, maradandó élményekkel gazdagabban távoznak tőlünk.
Szeretettel várjuk minden olyan gyermek jelentkezését óvodánkba, akik a népi hagyományok megismerését, a népdalok, a népi játékok varázsát szeretnék átélni és tovább örökíteni.


Bemutatkozó videónk

Név:
e-Mail:
*/?>

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés szabályai
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)