Egri Kertvárosi Óvoda
Epreskert utcai Tagóvodája
3300 Eger Epreskert út 3/A.
06-36-411-934, 30/563-5514
epresovi@freemail.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon...”
(Salamon király példabeszédei 22.6.)

Nevelőtestületünk a gyermekközpontú, szeretetteljes, "fészek meleg" óvodai légkört biztosító nevelői attitűdöt vallja. A gyermek (és a felnőtt) közösségek legfőbb ismerévnek tartjuk az autonóm személyiségek tolerancián alapuló együttműködésében az alapvető gyermeki és emberi jogok érvényesítését, s így egyéniségeket és nem "tömeget" nevelünk. Nevelőmunkánk zsinórmértéke a példaadás. Meggyőződéssel hiszünk a modellkövető tanulás, s az ennek elsődleges színteréül választott játék kiváló nevelőerejében. Tudjuk, hogy kvalifikált óvodai nevelőmunkát csakis a szülői házzal való bensőséges, bizalmon alapuló mindennapi kapcsolat eredményez, ezért a "nyitott óvoda" hívei vagyunk.
Valljuk, hogy feladatunk népi kulturális örökségünk ápolása, (elsőrendűen régiónk hagyományai) és a következő generációra való áthagyományozása oly módon, hogy a népi rítusrendszerből azokat ismertetjük meg a kisgyermekekkel, amelyeket megérthetnek, és lelkivilágukhoz közel állónak tartunk.

Tárgyi feltételeink:

Intézményünk Eger város egyik legszebb részén, a Hajdú hegy lábánál, távol a város zajától, zöldövezetben helyezkedik el. 1970-ben épült, majd 2004-ben új külsőt kapott, teljes körűen felújították, átépítették, melynek eredményeként jelenleg két szinten 8 vegyes életkorú csoporttal működik.
Rendelkezünk tágas tornaszobával, van felszerelt orvosi szobánk, és van fejlesztő szobánk is, ahol hetente háromszor logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. Bár nincs főzőkonyhánk, szintenként 1-1 korszerűen felszerelt, a HACCP előírásainak megfelelő tálaló konyha található. Óvodánkban, az esztétikus dekorációkkal ellátott folyosókon, a gyermekeket barátságos környezet fogadja. Tágas, világos, ízlésesen berendezett csoportszobáinkban - mindegyikben van galéria -, a gyermekeknek esztétikus, biztonságos, otthonos környezetet biztosítunk. Óvodánk épületébe és csoportjainkba lépve, a hozzánk látogatók véleménye alapján visszatükröződik a természetes anyagokhoz, színekhez való vonzódás, az igényesség, a kreativitás.
2019 szeptemberében az egri Rotary Club támogatásának köszönhetően kialakításra került a városi szinten is egyedülálló sószobánk.
Itt a mindennapokban, heti két alkalommal, minden gyermeknek a gyermekjóga és relaxációs gyakorlatok segítségével nem csak testi, hanem lelki egészségének megőrzését segítjük elő.

A gyermekek számára ideális játszóhely az udvar, ahol árnyat adó fák, füves sík és dombos terep, sok-sok zöld növény, az uniós szabványnak megfelelő, művészi kivitelezésű és jó minőségű fajátékok szolgálják a gyermekek egészséges és biztonságos fejlődését.
Óvodánk pedagógiai klímájára jellemző, hogy a gyermekeket elfogadó, szeretetteljes, megerősítő légkör veszi körül. Az itt dolgozók közösen megfogalmazott és elfogadott, általános érvényű szabályzók betartásával olyan belső szokásrendszert alakítottak ki, mely derűt, összhangot, biztonságot árasztanak. Innovatív, lelkes nevelőtestületünk jellemzője az igényesség, önzetlenség és kollegialitás.

Sajátos arculatunk:

Kerek Világ Néphagyományőrző Óvodai Nevelési Programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítettük el. Támaszkodtunk a magyar óvodapedagógia nemzetközi tekintélyt szerzett tradícióira, de az általunk értékesnek tartott európai kultúrák gyakorlatától sem zárkóztunk el.
Rendelkezünk programunk megvalósításához nélkülözhetetlenül szükséges, innovációra képes és kész, felsőfokú végzettségű, kvalifikált munkát végző óvodapedagógusokkal és szakképzett dajkákkal. Nevelőtestületünkből több óvodapedagógusnak van szakvizsgája, (nyelv- és beszédfejlesztő, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája, mentorpedagógus az iskolás kor előtti nevelés és gondozás intézményeiben, mérés-értékelés területen). Több óvodapedagógusnak van olyan speciális végzettsége, mely sajátos arculatunkhoz illeszkedik, munkánk színvonalát emeli (Így tedd rá néptánc módszer továbbképzés, gyermektorna szakkollégium).
A Gyerektorna a 6- 7 éves gyermekeknél olyan mozgásformákra biztosít lehetőséget, amelyek a vegyes csoportból adódó esetleges hátrányát kompenzálja. Szívesen vesznek részt a labdajátékokban, a sor és csapatversenyekben, a páros és kooperatív feladatokban.
A Néptánc oktatás kiemelkedő szintű az óvodánkban. Az „ Így tedd rá” néptánc módszerrel dolgozó kollégáink célja, a népi gyermekjátékokkal való ismerkedés, az esztétikai mozgás kialakítása, megszerettetése.
Óvodánk imázsát, sajátos arculatát az évszázadok alatt kikristályosodott európai - és elsősorban magyar - minták szerinti erkölcsi értékek közvetítése jellemzi.
Óvodánkban népi kultúrán alapuló óvodai nevelés folyik, a néphagyományokat, mindenekelőtt a palóc felvidék hagyományait, beépítettük az óvodai élet mindennapjaiba, amelyek igazodnak a gyermekek életkori, fejlődési sajátosságaihoz, és mindennapi életüket gazdagítják. A népi szokásjátékok lettek óvodai nevelésünk elsődleges eszközei. Ezen nevelési koncepcióval állandó, örömteli játékra van lehetősége minden kisgyermeknek.

Olyan viselkedésmintákat közvetítünk, amely e régióban élő emberek életét jellemezte, mentalitását tükrözte, amelyek követésével egyaránt garantált a gyermekek testi, lelki egészsége, harmonikus fejlődése. A felvidék-palócvidék rítusjátékainak összegyűjtésével és az évkörnek megfelelő ritmusban való alkalmazásával, az ünnepek dramatikus játékai maradandó, örömteli élményt adnak a gyermekeknek.

Az évkör kronológiai rendje:

Szent Mihály hava- Mihály napi vásár
A gyermekekkel együtt, törekszünk természetes anyagokból készíteni a vásári portékáinkat. A vásár előtt fatallérokat árulunk, a vásárban már ezzel történik az alkudozás és fizetés. A vásárt vásári kiáltókkal, és a „kisbíró” beköszöntésével nyitjuk meg. Az eseményt népzenével, vásári bábelőadással és a népi kismesterségek képviselőinek aktív jelenlétével tesszük színesebbé.
Mindszent hava- Szüreti bál
Megismertetjük a gyermekekkel a szüret hagyományait, aktív résztvevői a szüretelés és feldolgozás folyamatának. A szüreti időszakot a szüreti felvonulás és bál zárja.
Szent András hava- Márton nap
Ezen a délutánon a szülők mécseseket készítenek a gyermekekkel közösen. Ha elkészültek a művek, a csoportban meggyújtjuk a mécseseket, dalolunk és árnyjátékozunk. Besötétedés után minden csoport kivonul az udvarra, ahol máglyát gyújtunk és a mécsessel a kézben, dalolva körbesétáljuk az udvart.
Karácsony hava- Betlehemezés, Advent
Az adventi munkadélutánunkra szintén nagyon szívesen várjuk a szülőket. Az ünnepi hangulatot karácsonyi, ill. téllel kapcsolatos dalok hallgatásával, friss sütemények illatával, meleg teázással teremtjük meg. Olyan közös produktumot hoznak létre, amelyek a karácsonyi várakozás időszakában az otthonokat díszíthetik.
Ebben az időszakban „Betlehemezni” is elmegyünk családokhoz. Műsoruk eredeti felnémeti gyűjtés szerinti dramatikus játék.
Boldogasszony hava- Lakodalom
A gyermekek minden csoportban lakodalmas játékot adnak elő, amit az érdeklődők megtekinthetnek. Minden csoportban van menyasszony, vőlegény, búsanya, búsapa, örömanya, örömapa és vőfély. Élő népzenére, táncházban mulathatnak a gyermekek.
Böjtelő hava- Farsangolás
A farsangi időszakban a néphagyományokat ápolva, állatalakoskodó játékokat játszunk, jelmezekbe öltözünk és farsangi bállal zárunk.
Szent György hava- Kiszeégetés- Zöldágjárás
A néphagyományok szokásain alapuló ünnep, melynek során elűzzük a telet és köszöntjük a tavaszt.
Húsvét
Húsvéti munkadélután. Ezen az eseményen a gyerekek és szüleik együtt készítik el a húsvét jelképeit. Igyekszünk hagyományos technikák átörökítésével elkészíteni a tojásokat a locsolkodóknak, így pl.: berzselés, írókázás technikájának alkalmazásával.
Pünkösd hava - Májusfaállítás
Május 1-én az óvodánk kisfiúi májusfát állítanak a kislányoknak, melyet színes szalagokkal díszítenek fel.
Szent Iván hava- Pünkösdi királyválasztás, Pünkösdölés
Minden évben, óvodai és körzet szinten is pünkösdi királyt választunk, melynek során az iskolába készülő fiúk bátorságukról, gyorsaságukról és ügyességükről tesznek tanúbizonyságot, játékos népi „próbák” teljesítése során.
A tanévünket a Pünkösdölő műsorunkkal zárjuk. Ezzel búcsúznak el az iskolába menő óvodásaink az óvodától.

Egyéb programok:

- Erdei tábor
Júniusban erdei tábort szervezünk a program iránt érdeklődő gyermekeknek. Egy hetet szoktunk a rejteki erdészházban tölteni, ez alatt gazdag programokkal tesszük hangulatossá a tábort. Megismerkedünk az erdei növényekkel, állatokkal, a közeli Lillafüredre kirándulunk, túrázunk az erdőben. Program még a táncház, az éjszakai túra, a bátorság próba is.
- Úszás
Eger Város Önkormányzatának döntése szerint, minden iskolába készülő gyermek ingyenes úszásoktatásra kap lehetőséget.
- Kirándulások
Rövid, csoportos évszak kirándulások és évente egy alkalommal, egy hosszabb, vonattal történő kirándulás.
- Harlekin Bábszínház
Bérletes látogatások az előadásokra.
- Gárdonyi Géza Színház
Gyermekeknek szóló előadások megtekintése
- Városunk nevezetességeinek megtekintése

A visszajelzések alapján a „volt óvodásaink” egész életre szóló, maradandó élményekkel gazdagabban távoznak tőlünk.
Szeretettel várjuk minden olyan gyermek jelentkezését óvodánkba, akik a népi hagyományok megismerését, a népdalok, a népi játékok varázsát szeretnék átélni és tovább örökíteni.


Bemutatkozó videónk

Név:
e-Mail:

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés szabályai
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2022 (c)